PIĄTEK - 11.12.2020
14:00-14:05Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
14:05-15:40SESJA I. COVID-19
Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
14:05-14:25Co wiemy o wirusie SARS-CoV-2?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pyrć
14:25-14:45Diagnostyka SARS-CoV-2
dr hab. n. med. Katarzyna Pancer
14:45-15:05Epidemiologia COVID-19
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Gut
15:05-15:25Przebieg kliniczny i leczenie zapalenia płuc w przebiegu COVID-19
prof. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski

15:25-15:40Odpowiedzi na pytania z czatu
15:40-15:55Przerwa
15:55-17:50SESJA II. Zakażenia układu oddechowego 1
Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
15:55-16:15Zakażenia grzybicze układu oddechowego
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
16:15-16:35Czy krztusiec nadal stanowi problem?
prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz
16:35-16:55Atypowe zakażenia układu oddechowego
dr n. med. Anna Zabost
16:55-17:15Infekcyjne zaostrzenie mukowiscydozy
dr Wojciech Skorupa
17:15-17:30Odpowiedzi na pytania z czatu
17:30-17:50Pacjent z gorączką z ostrym zakażeniem dróg oddechowych - czy pomiar prokalcytoniny może być pomocny w zarządzaniu antybiotykoterapią?
Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
we współpracy z Thermo Fisher Scientific
17:50-18:05Przerwa
18:05-19:40SESJA III. Zakażenia układu oddechowego 2
Przewodniczy: dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła, prof. IGiChP
18:05-18:25Gruźlica i terapie biologiczne
dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła
18:25-18:45Ciężkie zapalenie płuc bez izolacji patogenu
dr Wojciech Skorupa
18:45-19:05Obustronne zapalenie płuc - jak bardzo istotna jest diagnostyka różnicowa?
dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
19:05-19:25Skąd może wziąć się powietrze w jamie opłucnowej?
dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
19:25-19:40Odpowiedzi na pytania z czatu
19:40Zakończenie 1. dnia konferencji
SOBOTA, 12.12.2020
09:00-10:35SESJA IV. Astma
Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
09:00-09:20Jak fenotypować i skutecznie leczyć astmę ciężką?
dr n. med. Justyna Mierzejewska
wykład sponsorowany przez firmę GSK

09:20-09:40Jak fenotypować i skutecznie leczyć astmę ciężką?
dr n. med. Rafał Dobek
wykład sponsorowany przez firmę Novartis
09:40-10:00Prosty sposób na poprawę skuteczności leczenia astmy ciężkiej
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
wykład sponsorowany przez firmę Novartis

10:00-10:20Nowe spojrzenie na terapię SMART w astmie
dr n. med. Rafał Dobek
grant edukacyjny firmy AstraZeneca
10:20-10:35Odpowiedzi na pytania z czatu
10:35-10:50Przerwa
10:50-12:25SESJA V. Choroby śródmiąższowe płuc
Przewodniczy: dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska, prof. IGiChP
10:50-11:10Czy i jak leczyć chorych na LAM?
dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska
11:10-11:30Spersonalizowana terapia IPF
dr hab. n. med. Katarzyna Górska
11:30-11:50Problemy diagnostyczne w sarkoidozie pozapłucnej
dr n. med. Elżbieta Puścińska
11:50-12:10Czy warto weryfikować postawione wcześniej rozpoznanie?
dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska
12:10-12:25Odpowiedzi na pytania z czatu
12:25-12:40Przerwa
12:40-14:15SESJA VI. POChP
Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
12:40-13:00POChP - dylematy doboru leczenia u chorego z dusznością wysiłkową
dr hab. n. med. Katarzyna Górska
wykład sponsorowany przez firmę Novartis
13:00-13:20Deeskalacja wGKS w terapii POChP – realne wyzwanie
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
grant naukowy firmy Boehringer Ingelheim

13:20-13:40Przyczyny ciężkiej hipoksemii u chorego na POChP
dr. hab. n. med. Robert Pływaczewski
13:40-14:00Duszność u chorego z przewlekłym zespołem wieńcowym
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
Grant edukacyjny firmy Berlin-Chemie
14:00-14:15Odpowiedzi na pytania z czatu
14:15-14:30Przerwa
14:30-16:25SESJA VIII. Rak płuca
Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
14:30-14:50Śródmiąższowe zapalenie płuc w przebiegu terapii anty-PDL-1 i PD-1
dr Emil Wojda
14:50-15:10Durwalumab w terapii konsolidującej raka płuca
dr Damian Korzybski
15:10-15:30Rak płuca chorobą przewlekłą?
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
15:30-15:50Terapia anty-angiogenna w leczeniu chorych na NDRP
dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
grant naukowy firmy Boehringer Ingelheim
15:50-16:10Czego patomorfolog oczekuje od pneumonologa? Diagnostyka raka płuca
dr hab. n. med. Renata Langfort
wykład pod patronatem firmy MSD
16:10-16:25Odpowiedzi na pytania z czatu
16:25Zakończenie konferencji